به سامانه یکپارچه تهیه داروی پلاس ویرچوال خوش آمدید


تماس : 63451019 (021)

وبلاگ

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.20 - فروردین 1400

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.20 - فروردین 1400

چهارمین بروزرسانی سامانه وب پلاس ویرچوال مطابق با نقشه راه سال جدید، با انتشار نگارش 1.20 و پشتیبانی از تکرار مجدد نسخه‌ها، در جریان فروردین ماه منتشر شده است.

ویژگی‌های جدید در بروزرسانی 1.20

  • اضافه شدن قابلیت‌های حسابداری برای کاربران ادمین
  • اضافه شدن قابلیت‌های حسابداری برای کاربران سرپرست داروخانه‌ها
  • رفع خطاها و بهبود برخی ویژگی‌ها

اضافه شدن قابلیت‌های حسابداری برای کاربران ادمین

از آنجایی که داروخانه‌های طرف قرارداد با پلاس‌ویرچوال بر حسب تعداد نسخ دریافتی در سامانه، به صورت ماهیانه هزینه‌ای را به عنوان هزینه دریافت سرویس، پرداخت خواهند کرد، این ویژگی به پلتفرم پلاس‌ویرچوال اضافه شده است که به کاربران ادمین اجازه می‌دهد، میزان پرداختی داروخانه‌ها بابت هزینه سرویس را محاسبه و مشاهده کنند.

قابلیت‌های حسابداری سامانه پلاس‌ویرچوال

اضافه شدن قابلیت‌های حسابداری برای کاربران سرپرست داروخانه‌ها

هر یک از داروخانه‌های طرف قرارداد با پلاس‌ویرچوال، هزینه‌ای را به صورت ماهیانه، به ازای سرویس دریافتی خود پرداخت خواهند کرد. این هزینه، بر حسب تعداد نسخ دریافتی هر داروخانه از طریق سامانه پلاس‌ویرچوال محاسبه خواهد شد. از این رو قابلیتی فراهم شده است که کاربران سرپرست داروخانه بتوانند میزان هزینه پرداختی را به صورت ماهیانه در سامانه مشاهده کنند.

تداوم نقشه راه فنی

با توجه به انتشار نقشه راه فنی پلاس‌ویرچوال، تیم فنی ما در صدد خواهد بود تا به صورت ماهیانه و منطبق بر نقشه راه ارائه شده، بروزرسانی‌های بیشتری را در آینده ارائه دهد.