به سامانه یکپارچه تهیه داروی پلاس ویرچوال خوش آمدید


تماس : 63451019 (021)

وبلاگ

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.18 - بهمن 1399

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.18 - بهمن 1399

همگام با نقشه راه منتشر شده برای سال پیش روی پلاس‌ویرچوال، دومین بروزرسانی سامانه با انتشار نگارش 1.18 و پشتیبانی از داشبوردها با موفقیت انجام شده است

ویژگی‌های جدید در بروزرسانی 1.18

 • اضافه شدن داشبورد برای کاربران مدیر سیستم
 • اضافه شدن داشبورد برای کاربران داروخانه
 • رفع خطاها و بهبود برخی ویژگی‌ها

اضافه شدن داشبورد برای کاربران مدیر سیستم

با ارائه شدن این بروزرسانی، کاربران مدیر سیستم قادر خواهند بود، تصویری از وضعیت کلی سامانه در اختیار داشته باشند، این اطلاعات آماری شامل موارد زیر خواهد بود:

 • تعداد کل داروخانه‌های طرف قرارداد
 • تعداد کل پزشکان طرف قرارداد
 • تعداد کل کاربران سامانه
 • تعداد کل نسخه‌های بارگذاری شده در سامانه
PlusVirtual Administrators Dashboard

اضافه شدن داشبورد برای کاربران داروخانه

جهت مشخص شدن وضعیت نسخه‌های هر داروخانه، داشبوردی جامع از تمام نسخه‌های موجود در اختیار کاربران هر داروخانه قرار خواهد گرفت. این داشبورد شامل اطلاعات زیر خواهد بود:

 • تعداد نسخه‌های جدید
 • تعداد نسخه‌های تکرار مجدد
 • تعداد نسخه‌های آماده ارسال
 • تعداد نسخه‌های تکمیل شده
PlusVirtual Pharmacists Dashboard

تداوم نقشه راه فنی

با توجه به انتشار نقشه راه فنی پلاس‌ویرچوال، تیم فنی ما در صدد خواهد بود تا به صورت ماهیانه و منطبق بر نقشه راه ارائه شده، بروزرسانی‌های بیشتری را امسال ارائه دهد.