به سامانه یکپارچه تهیه داروی پلاس ویرچوال خوش آمدید


تماس : 63451019 (021)

وبلاگ

نقشه راه پلاس‌ویرچوال برای سال 1400

نقشه راه پلاس‌ویرچوال برای سال 1400

تیم فنی پلاس‌ویرچوال در راستای آشنایی همراهان پلاس‌ویرچوال با برنامه‌های سال جدید جهت بهبود عملکرد سامانه، نقشه راه فنی خود را منتشر کرد.

هم اینک به عنوان گام نخست این نقشه راه، اپلیکیشن موبایل برای بیمار پلاس‌ویرچوال، ماه گذشته منتشر شده است. همچنین به روز رسانی دوم طی ماه جاری منتشر خواهد شد که خبر آن نیز متعابلا اعلام خواهد شد.

نقشه راه 1400 در یک نگاه

سه ماهه اول

 • اپلیکیشن موبایل بیمار
 • داشبوردها
 • تکرار نسخه‌ها

سه ماهه دوم

 • ثبت نام پزشکان
 • ثبت نام داروخانه‌ها
 • حسابداری

سه ماهه سوم

 • لغو درخواست نسخه
 • انتقال نسخه‌ها
 • رمزگذاری نسخه‌ها

سه ماهه چهارم

 • سازگاری با بستر بلاک‌چین
 • تضمین تغیرناپذیری نسخه
 • پرداخت‌های بلاک‌چینی

 

یکی از اهداف اصلی تیم فنی پلاس‌ویرچوال در سال جدید، ارتقای سامانه با تکنولوژی بلاک‌چین خواهد بود. بلاک‌چین می‌تواند عدم تغییرپذیری نسخه‌های بیماران را تضمین کند. همچنین پرداخت‌های مبتنی بر بلاک‌چین می‌توانند تا حدود زیادی باعث سادگی در کار با سامانه شوند.