به سامانه یکپارچه تهیه داروی پلاس ویرچوال خوش آمدید


تماس : 63451019 (021)

وبلاگ

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.17 - آذر 1399

بروزرسانی پلتفرم پلاس‌ویرچوال - 1.17 - آذر 1399

به عنوان بخشی از برنامه برورسانی ماهیانه سامانه پلاس‌ویرچوال، تیم توسعه ما بروزرسانی 1.17 را برای ماه آذر منتشر کرده است. هدف از بروزرسانی‌های ماهیانه، ارتقاء سطح کیفی سامانه، رفع خطاهای گزارش شده و افزودن ویژگی‌های جدید می‌باشد.

موارد ارائه شده در بروزرسانی 1.17

  • امکان اضافه کردن قراردادهای داروخانه‌های طرف قرارداد
  • امکان اضافه کردن قراردادهای پزشکان طرف قرارداد
  • رفع خطاها و بهبود برخی ویژگی‌ها

امکان اضافه کردن قراردادهای داروخانه‌های طرف قرارداد

با اضافه شدن این ویژگی، کاربران مدیر سامانه این امکان را خواهند داشت که برای داروخانه‌های طرف قرارداد بتوانند قراردادهای و دیگر مدارک مرتبط را به سامانه اضافه کنند. به این ترتیب امکان بایگانی و نگهداری آرشیو تمام مدارک مرتبط با داروخانه‌های همکار در سامانه فراهم شده است.

امکان اضافه کردن قراردادهای پزشکان طرف قرارداد

مانند ویژگی قبلی، این امکان را به کاربران مدیر سامانه می‌دهد که قراردادها و دیگر فایل‌های مرتبط با پزشکان همکار را به سامانه اضافه کنند به این ترتیب بایگانی تمام قراردادها و مدارک مرتبط با پزشکان طرف قرارداد با سامانه، در دسترس خواهند بود.

بروزرسانی بعدی؟

تمام تمرکز تیم ما، بهبود عملکرد سامانه و افزودن ویژگی‌های جدید به آن است. با دنبال کردن آخرین اخبار و مطالب وبلاگ ما در جریان بروزرسانی‌های بعدی ما قرار خواهید گرفت.